Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-32

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven (Overheidsbedrijven)

Vraag nr. 3-1719 van de heer Van Hauthem d.d. 10 november 2004 (N.) :
NMBS — Personeel — Taalaanhorigheid.

Het statistisch overzicht van het personeel van de Belgische Staat (Pdata) geeft in principe voor alle federale instellingen een overzicht van de personeelssterkte volgens een aantal indelingscriteria. Merkwaardig genoeg vinden we de NMBS niet terug in dit overzicht.

Kan u derhalve meedelen voor de NMBS op 1 januari 2004 :

1. De totale personeelssterkte in fysieke personen en in voltijdse eenheden ?

2. De totale personeelssterkte ingedeeld naar statuut (fysieke personen — statutairen, contractuelen, omkadering, manager en divers) ?

3. De totale personeelssterkte naar niveau (fysieke personen) ?

4. Kan u voor elk van de vermelde gegevens (totaal aantal fysieke personen, opdeling per statuut, opdeling per niveau) meedelen welke de verdeling is over de Nederlandse, Franse en Duitse taalgroep ?

5. Welke criteria worden er gebruikt voor de verdeling van de jobs, inzonderheid (en in voorkomend geval) voor de ambten die buiten een taalkader vallen ?

Antwoord : In antwoord op de gestelde vragen heb ik de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

1 tot 4. Het geachte lid vindt de gevraagde inlichtingen hierna vermeld.

Statutair
RangDFNTotaal
EFFVEQEFFVEQEFFVEQEFFVEQ
r055,0044,0099,00
r12626,003333,005959,00
r2+1414,002020,003434,00
r2°5352,505150,84104103,34
r3+9594,849595,00190189,84
r3°766760,34724716,611 4901 476,95
r422,002 6242 579,212 7682 719,665 3945 300,87
r55 4185 327,215 9035 818,3911 32111 145,61
r6378373,21438429,55816802,76
r732,685 5065 345,325 8575 700,0811 36611 048,08
r854,84886866,971 0531 029,161 9441 900,97
r932,842 9852 931,473 2933 215,086 2816 149,39
Totaal1312,3718 75618 376,0820 23919 831,3739 00838 219,82

Niet-Statutair
RangDFNTotaal
EFFVEQEFFVEQEFFVEQEFFVEQ
r011,0011,0022,00
r133,0022,0055,00
r2+
r2°
r3+
r3°125122,71152151,05277273,76
r4163158,29124121,29287279,58
r5131126,00187182,47318308,47
r611,0011,0022,00
r7131130,37287283,97418414,34
r8
r96463,216462,55128125,76
Totaal00,00619605,58818805,341 4371 410,92

Rosetta
RangDFNTotaalAlgemeen totaal
EFFVEQEFFVEQEFFVEQEFFVEQEFFVEQ
r01111,00
r16464,00
r2+3434,00
r2°104103,34
r3+190189,84
r3°1 7671 750,71
r45 6815 580,45
r577,0077,0011 64611 461,08
r6818804,76
r73232,002828,006060,0011 84411 522,42
r81 9441 900,97
r96 4096 275,16
Totaal00,003232,003535,006767,0040 51239 697,74

5. De posten die niet onder toepassing vallen van een taalkader worden toegewezen aan de Nederlandstalige of Franstalige kandidaten naargelang deze zich bevinden in de ééntalige Nederlandstalige of Franstalige regio.

De aanduidingen voor de posten in de gewestelijke of plaatselijke diensten van Brussel-Hoofdstad gebeuren op basis van gefusioneerde lijsten van de kandidaten van de twee taalrollen, overeenkomstig de statutaire en reglementaire bepalingen van toepassing in de verschillende domeinen, zoals aanwerving, overplaatsing, bevordering, enz.