Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-32

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Justitie

Vraag nr. 3-1818 van de heer Van Hauthem d.d. 9 december 2004 (N.) :
Strafinrichting. — Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum. — Contractuele personeelsleden.

Ik verneem van de geachte minister dat er 12 contractuele personeelsleden (11,6 voltijdse eenheden) in het kader van het Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum in de verschillende gevangenissen worden ingezet  naargelang noodzaak .

In welke gevangenissen zijn hoeveel van deze personeelsleden ingezet ?

Antwoord : Op heden zijn in volgende strafinrichtingen contractuele personeelsleden ingezet :

Merksplas (3);

Gent (1);

PC Brugge (1);

Hasselt (1);

Mechelen (1);

Lantin (1);

Vorst (1);

Penitentiair schoolcentrum Marneffe (1).

De resterende twee contracten zijn uitgedoofd.