Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-31

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Werk

Vraag nr. 3-1578 van de heer Van Hauthem d.d. 13 oktober 2004 (N.) :
Nationale Arbeidsraad. — Personeel. — Taalaanhorigheid.

Volgens het statistisch overzicht van het personeel van de Belgische Staat (Pdata) beschikt de Nationale Arbeidsraad op 1 januari 2004 over 47 personeelsleden, goed voor 40,8 voltijdse eenheden (VTE). Daarvan zijn er 38 statutairen en 9 contractuelen. Tevens krijgen we statistische informatie betreffende de verdeling van deze ambtenaren over de verschillende niveaus. Over de taalkundige verdeling wordt echter geen informatie verstrekt.

1. Kunt u voor elk van de vermelde gegevens (totaal aantal fysieke personen en VTE; opdeling per statuut (fysieke personen en VTE); opdeling per niveau (fysieke personen en VTE)) meedelen welke de verdeling is over de Nederlandse, Franse en Duitse taalgroepen ?

2. Welke criteria worden er gebruikt voor de verdeling van de jobs, inzonderheid (en in voorkomend geval) van de ambten die buiten een taalkader vallen ?

Antwoord : Gelieve hierna de gevraagde inlichtingen op de gestelde vraag te vinden wat betreft de Nationale Arbeidsraad.

Opdeling fysieke Personen : 47.

Opdeling VTE : 40,8.

Voorzitter : 1 (N)

A) Statutairen

Niveau 1 : 17 (9 N — 8 F);

Niveau 2+ : 4 (2 N — 2 F);

Niveau 2 : 10 (4 N — 6 F);

Niveau 3 : 6 (4 N — 2 F);

Onderhoudspersoneel : nihil;

Totaal : 37 (19 N — 18 F).

Totaal : 40,8 (16,3 N — 14,5 F).

B) Contractuelen (6) + gesubsidieerde contractuelen (GESCO) (3)

Niveau 1 : —;

Niveau 2+ : —;

Niveau 2 : 4 (3 N — 1 F);

Niveau 3 : 3 (1 N — 2 F);

Onderhoudspersoneel : 2 (1 N — 1 F);

Totaal : 9 (5 N — 4 F).

Contractuelen en GESCO's worden aangeworven met het oog op de vervanging van een statutair personeelslid dat :

— een verlof van lange duur heeft genomen;

— in loopbaanonderbreking is;

— gepensioneerd is, enz.

In de mate van het mogelijke wordt voor de aanwerving van een contractueel personeelslid als criterium genomen dat hij/zij tot dezelfde taalgroep moet behoren als het personeelslid dat hij/zij vervangt.