Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-31

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid (Economie)

Vraag nr. 3-1622 van de heer Van Hauthem d.d. 18 oktober 2004 (N.) :
Nationale Delcrederedienst. — Personeel. — Taalaanhorigheid.

Pdata is het elektronische bestand dat een statistisch overzicht geeft van het personeel van de Belgische Staat en via het internet raadpleegbaar is.

Raadpleegt men dit bestand dan blijkt dat momenteel geen enkel gegeven beschikbaar is voor de Nationale Delcrederedienst.

1. Waarom zijn deze gegevens tot op heden niet beschikbaar in het Pdata-bestand ? Wanneer wordt dit euvel verholpen ?

2. Kunt u mij meedelen :

a) hoeveel personeelsleden op 1 januari 2004 bij de Nationale Delcrederedienst in dienst waren, zowel in fysieke personen als in voltijdse eenheden (VTE) ?

b) hoeveel er daarvan statutairen, contractuelen, kaderleden, manager en  divers  zijn, conform de indeling van Pdata ?

c) hoe de betrekkingen over de verschillende niveaus verdeeld zijn ?

3. Over de taalkundige verdeling worden in Pdata geen gegevens verstrekt.

a) Kan u voor elk van de vermelde gegevens (totaal aantal fysieke personen en VTE; opdeling per statuut (fysieke personen en VTE); opdeling per niveau (fysieke personen en VTE)) meedelen welke de verdeling is over de Nederlandse, Franse en Duitse taalgroep ?

b) Welke criteria worden er gebruikt voor de verdeling van de jobs, inzonderheid (en in voorkomend geval) van de ambten die buiten een taalkader vallen ?

Antwoord : 1. Als antwoord op de bovenvermelde vraag kan ik meedelen dat de Nationale Delcrederedienst die gegevens tot maart 2003 naar Pdata heeft gestuurd. Daarna heeft Pdata aan de betrokken instellingen gevraagd de gegevens toe te sturen via hun internetsite, maar de nationale Delcrederedienst heeft nooit toegang gekregen tot deze site.

Hierover zijn dan contacten geweest met Pdata die beslist heeft dat de Nationale Delcrederedienst deze gegevens niet meer moest opsturen aangezien zij niet vergelijkbaar zijn met de gegevens van andere instellingen waardoor ze een verkeerd beeld geven van de toestand.

2. a) Op 1 januari 2004 waren er 219 personeelsleden (in voltijdse eenheden : 209,25) in dienst bij de Nationale Delcrederedienst.

b) Daarvan waren er 200 statutaire personeelsleden en 19 tijdelijke of contractuele personeelsleden.

c) 42 van de statutaire personeelsleden werkten in niveau 1, 97 in niveau 2, 28 in niveau 3 en 33 in niveau 4.

3. a) Toestand op 1 oktober 2004

NederlandstaligenFranstaligen
Niveau 1Vastbenoemden23 EFF 22,95 FTE20 EFF 20 FTE
Contractuelen0 EFF 0 FTE0 EFF 0 FTE
Niveau 2Vastbenoemden49 EFF 46,15 FTE44 EFF 42,75 FTE
Contractuelen9 EFF 9 FTE5 EFF 5 FTE
Niveau 3Vastbenoemden16 EFF 13,80 FTE11 EFF 10,15 FTE
Contractuelen4 EFF 4 FTE1 EFF 1 FTE
Niveau 4Vastbenoemden17 EFF 14,30 FTE15 EFF 14 FTE
Contractuelen0 EFF 0 FTE3 EFF 3 FTE

b) Hiervoor worden geen bepaalde criteria gebruikt. Deze betrekkingen worden ingevuld om tegemoet te komen aan tijdelijke behoeften.