Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-31

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid (Economie)

Vraag nr. 3-1557 van de heer Van Hauthem d.d. 13 oktober 2004 (N.) :
Centrale Raad voor het bedrijfsleven. — Personeel. — Taalaanhorigheid.

Volgens het statistisch overzicht van het personeel van de Belgische Staat (Pdata) beschikt de Centrale Raad voor het bedrijfsleven op 1 januari 2004 over 69 personeelsleden, goed voor 59,43 voltijdse eenheden (VTE). Daarvan zijn er 52 statutairen en 17 contractuelen. Tevens krijgen we statistische informatie betreffende de verdeling van deze ambtenaren over de verschillende niveaus. Over de taalkundige verdeling wordt echter geen informatie verstrekt.

1. Kunt u voor elk van de vermelde gegevens (totaal aantal fysieke personen en VTE; opdeling per statuut (fysieke personen en VTE); opdeling per niveau (fysieke personen en VTE)) meedelen welke de verdeling is over de Nederlandse, Franse en Duitse taalgroepen ?

2. Welke criteria worden er gebruikt voor de verdeling van de jobs, inzonderheid (en in voorkomend geval) van de ambten die buiten een taalkader vallen ?

Antwoord : 1. Als antwoord op de bovenvermelde vraag deel ik de gevraagde gegevens over de taalaanhorigheid mee, in effectieven (EFF) en voltijds equivalenten (FTE) (toestand op 1 oktober 2004) :

NederlandstaligenFranstaligen
Niveau 1Vastbenoemden13 EFF 11 FTE14 EFF 12,2 FTE
Contractuelen2 EFF 1,8 FTE1 EFF 1 FTE
Niveau 2+Vastbenoemden1 EFF 1 FTE1 EFF 0,8 FTE
Contractuelen0 EFF 0 FTE0 EFF 0 FTE
Niveau 2Vastbenoemden5 EFF 4,5 FTE5 EFF 4,5 FTE
Contractuelen1 EFF 1 FTE1 EFF 1 FTE
Niveau 3Vastbenoemden5 EFF 4,1 FTE5 EFF 3,1 FTE
Contractuelen2 EFF 2 FTE3 EFF 2,8 FTE
Niveau 4Vastbenoemden0 EFF 0 FTE3 EFF 3 FTE
Contractuelen0 EFF 0 FTE3 EFF 3 FTE

2. Voor het toekennen van betrekkingen buiten de taalkaders wordt gestreefd naar een evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen.