Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-29

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Sociale Zaken)

Vraag nr. 3-1567 van de heer Van Hauthem d.d. 13 oktober 2004 (N.) :
Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden. — Personeel. — Taalaanhorigheid.

Volgens het statistisch overzicht van het personeel van de Belgische Staat (Pdata) beschikt de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden op 1 januari 2004 over 16 personeelsleden, goed voor 13,6 voltijdse eenheden (VTE). Daarvan zijn er 14 statutairen en 2 contractuelen. Tevens krijgen we statistische informatie betreffende de verdeling van deze ambtenaren over de verschillende niveaus. Over de taalkundige verdeling wordt echter geen informatie verstrekt.

1. Kunt u voor elk van de vermelde gegevens (totaal aantal fysieke personen en VTE; opdeling per statuut (fysieke personen en VTE); opdeling per niveau (fysieke personen en VTE)) meedelen welke de verdeling is over de Nederlandse, Franse en Duitse taalgroepen ?

2. Welke criteria worden er gebruikt voor de verdeling van de jobs, inzonderheid (en in voorkomend geval) van de ambten die buiten een taalkader vallen ?

Antwoord :

1. De Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden heeft momenteel alleen Nederlandstalige personeelsleden in dienst. Het taalkader voorziet 2 Franstalige personeelsleden doch deze plaatsen zijn op dit ogenblik niet ingevuld. Bovendien merk ik op dat er op 1 januari 2004, 18 personeelsleden tewerkgesteld waren, waarvan 16 statutairen en 2 contractuelen (VTE : 15,9).

De taalkundige verdeling van de personeelsleden van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden gebeurt als volgt :

Aantal fysieke personen

Niveau 1Statutaire personeelsledenNL3
FR0
Contractuele personeelsledenNL0
FR0
Niveau BStatutaire personeelsledenNL1
FR0
Contractuele personeelsledenNL0
FR0
Niveau CStatutaire personeelsledenNL8
FR0
Contractuele personeelsledenNL0
FR0
Niveau DStatutaire personeelsledenNL4
FR0
Contractuele personeelsledenNL2
FR0

Aantal voltijdse eenheden

Niveau AStatutaire personeelsledenNL3
FR0
Contractuele personeelsledenNL0
FR0
Niveau BStatutaire personeelsledenNL0,8
FR0
Contractuele personeelsledenNL0
FR0
Niveau CStatutaire personeelsledenNL7,8
FR0
Contractuele personeelsledenNL0
FR0
Niveau DStatutaire personeelsledenNL2,3
FR0
Contractuele personeelsledenNL2
FR0

2. Deze functies worden ingevuld naargelang de noodwendigheden van de dienst en de bekwaamheden van de personeelsleden.