Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-29

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Sociale Zaken)

Vraag nr. 3-1566 van de heer Van Hauthem d.d. 13 oktober 2004 (N.) :
Fonds voor beroepsziekten. — Personeel. — Taalaanhorigheid.

Volgens het statistisch overzicht van het personeel van de Belgische Staat (Pdata) beschikt het Fonds voor beroepsziekten op 1 januari 2004 over 294 personeelsleden, goed voor 256,41 voltijdse eenheden (VTE). Daarvan zijn er 226 statutairen en 68 contractuelen. Tevens krijgen we statistische informatie betreffende de verdeling van deze ambtenaren over de verschillende niveaus. Over de taalkundige verdeling wordt echter geen informatie verstrekt.

1. Kunt u voor elk van de vermelde gegevens (totaal aantal fysieke personen en VTE; opdeling per statuut (fysieke personen en VTE); opdeling per niveau (fysieke personen en VTE)) — meedelen welke de verdeling is over de Nederlandse, Franse en Duitse taalgroepen ?

2. Welke criteria worden er gebruikt voor de verdeling van de jobs, inzonderheid (en in voorkomend geval) van de ambten die buiten een taalkader vallen ?

Antwoord :

1. De gegevens die werden doorgestuurd naar Pdata zijn verzonden in een bestandsvorm die automatisch werd gecreŽerd door het informaticaprogramma voor de berekening van de wedden. Deze bestandsvorm is opgesteld zoals door Pdata werd gevraagd. Bijgevolg kan over deze gegevens geen bijkomende informatie worden bekomen. Wel beschikt het Fonds voor de beroepsziekten over de opdeling van het personeel per niveau, per taalgroep en per statuut vastgesteld in januari 2004 (zie tabel).

Aantal fysieke personen

Niveau AStatutaire personeelsledenNL23
FR28
Contractuele personeelsledenNL0
FR0
Niveau BStatutaire personeelsledenNL11
FR8
Contractuele personeelsledenNL10
FR3
Niveau CStatutaire personeelsledenNL46
FR58
Contractuele personeelsledenNL10
FR11
Niveau DStatutaire personeelsledenNL23
FR30
Contractuele personeelsledenNL14
FR20

Het merendeel van de contractuelen in dienst bij het FBZ zijn vervangingscontractuelen. Deze personen worden aangeworven op basis van de taalrol van de statutaire ambtenaren die ze vervangen.