Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-29

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid Wetenschapsbeleid

Vraag nr.  3-1534 van de heer Van Hauthem d.d. 7 oktober 2004 (N.) :
Algemeen Rijksarchief en Rijksarchieven in de provinciŽn. — Personeel. — Taalaanhorigheid.

Volgens het statistisch overzicht van het personeel van de Belgische Staat (Pdata) beschikken het ę Algemeen Rijksarchief en Rijksarchieven in de provinciŽn Ľ op 1 januari 2004 over 210 personeelsleden, goed voor 189,18 voltijdse eenheden (VTE). Daarvan zijn er 104 statutairen en 106 contractuelen. Tevens krijgen we statistische informatie betreffende de verdeling van deze ambtenaren over de verschillende niveaus. Over de taalkundige verdeling wordt echter geen informatie verstrekt.

1. Kunt u voor elk van de vermelde gegevens (totaal aantal fysieke personen en VTE; opdeling per statuut (fysieke personen en VTE); opdeling per niveau (fysieke personen en VTE)) meedelen welke de verdeling is over de Nederlandse, Franse en Duitse taalgroepen ?

2. Welke criteria worden er gebruikt voor de verdeling van de jobs, inzonderheid (en in voorkomend geval) van de ambten die buiten een taalkader vallen ?

Antwoord : Het geachte lid gelieve hierna het antwoord op zijn vraag te vinden.

1. Algemeen Rijksarchief + Rijksarchief in de provinciŽn : opdeling van de personeelsleden (voltijdse eenheden), per statuut, per niveau en per taalgroep — Situatie op 1 oktober 2004

StatuutNF
Statutair personeelLeidinggevend wetenschappelijk personnel1 + 50 + 4
Niveau 1
Wetenschappelijk personeel8 + 07 + 2
Niveau B1 + 0-
Niveau C : bevorderingsgraden0 + 50 + 3
Niveaus C en D9 + 1015 + 10
Contractueel personeelNiveau 1
Wetenschappelijk personeel914
Niveau B11
Niveaus C en D1613

2Voor de statutaire personeelsleden in het Algemeen Rijksarchief bevat het kader van een 50 %-50 %-verdeling van de posten en dit op alle niveaus. In het Rijksarchief in de provinciŽn is de plaats van tewerkstelling bepalend voor de taalrol van de ambtenaren.

Voor de contractuele personeelsleden wordt getracht om, naar gelang van beschikbaarheden op de arbeidsmarkt, de verdeling van 50 %-50 % te respecteren zonder echter bij de selectie de geschiktheid van de kandidaat voor de functie uit het oog te verliezen.