Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-29

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van FinanciŽn

Vraag nr. 3-1316 van de heer Van Hauthem d.d. 2 september 2004 (N.) :
POD Activabeheer. — Personeel. — Taalaanhorigheid.

Pdata is het elektronische bestand dat een statistisch overzicht geeft van het personeel van de Belgische Staat en via het internet raadpleegbaar is.

Raadpleegt men dit bestand dan blijkt dat momenteel geen enkel gegeven beschikbaar is voor de POD Activabeheer.

1. Waarom zijn deze gegevens tot op heden niet beschikbaar in het Pdata-bestand ? Wanneer wordt dit euvel verholpen ?

2. Kan u mij meedelen :

a) hoeveel personeelsleden op 1 januari 2004 bij deze POD in dienst waren, zowel in fysieke personen als in voltijdse eenheden;

b) hoeveel er daarvan statutairen, contractuelen, omkadering, manager en ę divers Ľ zijn, conform de indeling van Pdata;

c) graag ook een verdeling van de betrekkingen over de verschillende niveaus.

3. Over de taalkundige verdeling worden in Pdata geen gegevens verstrekt.

a) Kan u voor elk van de vermelde gegevens (totaal aantal fysieke personen en voltijdse eenheden (VTE); opdeling per statuut (fysieke personen en VTE); opdeling per niveau (fysieke personen en VTE)) meedelen welke de verdeling is over de Nederlandse, Franse en Duitse taalgroep ?

b) Welke criteria worden er gebruikt voor de verdeling van de jobs, inzonderheid (en in voorkomend geval) van de ambten die buiten een taalkader vallen ?

Antwoord : Ik deel het geachte lid mede dat de Programmatorische Federale Overheidsdienst Activabeheer werd opgericht onder de vorige regering.

Deze dienst werd niet verlengd door de huidige regering aangezien hij niet beantwoordt aan de omschrijving van de taken en de missies bepaald door de regering inzake het beheer van haar patrimonium.

Derhalve werd er geen personeel toegewezen aan de Programmatorische Federale Overheidsdienst Activabeheer.