Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-26

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven Sociale Economie

Vraag nr.  3-1341 van de heer Van Hauthem d.d. 2 september 2004 (N.) :
POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie. — Personeel. — Taalaanhorigheid.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-1340 de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 1627).

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende antwoord te bezorgen.

Ik heb de eer te verwijzen naar het antwoord op zijn vraag nr. 3-1341dat door de minister van Maatschappelijke Integratie medegedeeld werd aan de Senaat (blz. 1627).