Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-25

ZITTING 2003-2004

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Vraag nr. 3-1323 van de heer Van Hauthem d.d. 2 september 2004 (N.) :
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Personeel. Taalaanhorigheid.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-1322 aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 1525).

Antwoord : Ik verwijs het geachte lid naar het antwoord dat door de minister van Buitenlandse Zaken op deze vraag werd gegeven (blz. 1525).