Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-23

ZITTING 2003-2004

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Werk en Consumentenzaken (Werk)

Vraag nr. 3-1002 van de heer Istasse d.d. 29 juni 2004 (Fr.) :
PWA'ers. ­ Arbeidsomstandigheden. ­ Veiligheid. ­ Werkkledij en beschermingsuitrusting.

Deze vraag is ingegeven door de bekommernis van onze medeburgers en betreft de werknemers in het PWA-stelsel die zich bezorgd maken over hun arbeidsomstandigheden.

Genieten die PWA'ers dezelfde rechten als een gewone werknemer inzake werkkledij en beschermingsuitrusting ? Zij moeten immers in veilige omstandigheden kunnen werken.

Antwoord : In antwoord op uw vraag deel ik u mee dat artikel 4, § 2, van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk bepaalt dat de gebruiker, tijdens de periode waarin een PWA-werknemer bij hem werkt onder dezelfde voorwaarden als een werkgever, verantwoordelijk is voor de toepassing van de bepalingen van deze wet en zijn uitvoeringsbesluiten die van toepassing zijn op de arbeidsplaats. De gebruikers dienen dus, indien nodig, arbeidskledij en persoonlijke beschermingsmiddelen te verschaffen aan de PWA-werknemers. Een privé-persoon die beroep doet op een PWA-werknemer voor het verrichten van huishoudelijke arbeid is hiertoe evenwel niet verplicht, omdat de PWA-werknemer in dit geval gelijkgesteld wordt met dienstboden en ander huispersoneel die niet onderworpen zijn aan de voornoemde welzijnswet.