Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-23

ZITTING 2003-2004

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van FinanciŽn

Vraag nr. 3-1274 van de heer Van Hauthem d.d. 30 juli 2004 (N.) :
Verkeersbelasting. ≠ Aanslagbiljetten. ≠ Taalgebruik.

Een Nederlandstalige inwoner van een Vlaams-Brabantse gemeente (zonder faciliteitenregeling) meldt mij dat hij een Franstalig aanslagbiljet heeft ontvangen van de Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn in verband met de verkeersbelasting op autovoertuigen.

Zulks is manifest in strijd met de taalwet in bestuurszaken van 18 juli 1966 (SWT) die stelt dat centrale uitvoeringsdiensten die van de drie talen gebruiken waarvan de betrokkenen zich hebben bediend (artikel 41, ß 1, van de SWT). Er geldt een vaste rechtspraak, onder meer van de Vaste Commissie voor taaltoezicht, dat, indien de taal van de particulier niet gekend is, de taal van het taalgebied gebruikt dient te worden, in dit geval dus het Nederlands. Het aanslagbiljet waarvan sprake is dus in principe onwettig. Conform artikel 58 van de SWT zijn dergelijke onwettige documenten zelfs nietig.

Merkwaardig is dat de betrokkene mij meedeelt dat hij een aanmaning van de FOD heeft gekregen, ditmaal correct in het Nederlands, maar met daarbovenop een administratieve boete van 50 euro.

1. a) Welk taalbeleid volgt de FOD FinanciŽn inzake het versturen van aanslagbiljetten (in het algemeen) ?

b) Werden er dienaangaande instructies verspreid ? Wanneer en welke ?

c) Wordt aan inwoners van het Nederlandse taalgebied in principe een aanslagbiljet in het Nederlands verstuurd ?

d) Onder welke omstandigheden wordt een aanslagbiljet in een andere taal dan het Nederlands verstuurd naar inwoners uit het Nederlandse taalgebied ?

e) Gebeurt dit enkel op uitdrukkelijk verzoek, al dan niet schriftelijk ?

2. Hoeveel aanslagbiljetten inzake verkeersbelasting werden er in 2003 verstuurd in het Nederlandse taalgebied in respectievelijk het Nederlands, het Frans en het Duits ?

Acht de geachte minister het normaal dat een inwoner die een in taalkundig opzicht onwettig (en nietig) aanslagbiljet ontvangt, bij niet-betaling, een administratieve boete opgelegd krijgt ?