Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-20

ZITTING 2003-2004

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid (Maatschappelijke Integratie)

Vraag nr. 3-984 van mevrouw Van de Casteele d.d. 7 juni 2004 (N.) :
Arbeidsvoorwaarden en beloning. ≠ Discriminatie op basis van leeftijd. ≠ Europese richtlijn 2000/78/EG. ≠ Wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie.

De Europese richtlijn 2000/78/EG van 27 november 2000 legt een algemeen kader op voor de gelijke behandeling in arbeid en beroep.

De wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie verbiedt elke directe of indirecte discriminatie op basis van leeftijd.

Traditioneel stijgt in ons land het loon met de leeftijd. Dat is zo in de meeste CAO's.

Dat is bijvoorbeeld ook zo voor ambtenaren en voor medewerkers van Kamer en Senaat.

Artikel 3 van de richtlijn zegt evenwel dat ze van toepassing is zowel in de overheidssector als in de particuliere sector, met inbegrip van overheidsinstanties, onder meer met betrekking tot werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van ontslag en beloning.

Artikel 6 staat rechtvaardiging toe van verschillen in behandeling op grond van leeftijd, indien zij in het kader van de nationale wetgeving worden gerechtvaardigd door een legitiem doel.

Zijn er op basis van de wet van 25 februari 2003 al klachten ingediend inzake discriminatie op basis van leeftijd ?

Hoe moeten we de impact van deze richtlijn op onze wetgeving inschatten ?

Welke verschillen in onze wetgeving worden volgens de geachte minister gerechtvaardigd door een legitiem doel ?

Hoe zal de geachte minister ervoor zorgen dat BelgiŽ de Europese richtlijn van 27 november 2000 naleeft na de overgangsperiode van zes jaar ?