Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-19

ZITTING 2003-2004

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Sociale Zaken)

Vraag nr. 3-947 van mevrouw Van de Casteele d.d. 14 mei 2004 (N.) :
Psychiatrische ziekenhuizen. ≠ Forfait voor medisch-technische prestaties. ≠ Afschaffing.

Een knelpuntennota van het Verbond der verzorgingsinstellingen (VVI) wijst op een aantal problemen in verband met de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg.

Zo betaalt elke patiŽnt bij opname een forfaitair bedrag van 12,39 euro als persoonlijk aandeel in de kosten van medisch-technische prestaties, die evenwel vrijwel niet bestaan in een psychiatrisch ziekenhuis.

Kan dit forfait niet worden afgeschaft voor psychiatrische ziekenhuizen ?

Wat zijn de globale inkomsten van dit forfait in de algemene ziekenhuizen en in de psychiatrische ziekenhuizen ?