Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-19

ZITTING 2003-2004

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Sociale Zaken)

Vraag nr. 3-944 van mevrouw Van de Casteele d.d. 14 mei 2004 (N.)
Psychiatrische ziekenhuizen. ≠ Kosten voor opname en behandeling. ≠ Recht op een verhoogde tegemoetkoming na een jaar feitelijke scheiding.

Een knelpuntennota van het Verbond der verzorgingsinstellingen (VVI) wijst op een aantal problemen in verband met de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg.

Uit een tabel in verband met het persoonlijk aandeel in de kosten voor opname en behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis blijkt dat er een groot verschil is tussen een gewoon verzekerde, die 557 euro betaalt voor de eerste maand opname en 416 tot 460 euro per maand voor het eerste jaar, en een invalide die recht heeft op een verhoogde tussenkomst, die slechts 157 euro per maand betaalt.

Sommige patiŽnten hebben om verschillende redenen geen recht op een verhoogde tegemoetkoming, hoewel hun financiŽle toestand even precair is als die van anderen die er wel recht op hebben.

Zo heeft een invalide die feitelijk gescheiden is, pas na 1 jaar feitelijke scheiding recht op een verhoogde tegemoetkoming omdat in die periode nog rekening wordt gehouden met het inkomen van zijn of haar partner.

Kan dit niet verlaagd worden tot 3 maanden bewezen feitelijke scheiding ?