Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-16

ZITTING 2003-2004

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Justitie

Vraag nr. 3-880 van mevrouw Lizin d.d. 2 april 2004 (Fr.) :
Drugs die onder controle staan. ≠ Cyberhandel.

In zijn jaarverslag wijst het Internationaal Bureau voor de controle op drugs (INCB, International Narcotics Control Board) op een toename van de cyberhandel in farmaceutische producten die stoffen bevatten waarop internationale controle wordt uitgeoefend, zoals hydrocodone, diazepam, alprazolam, Ritalin (methylphenidate) en andere psychotrope stoffen.

De gewone post zou een belangrijke rol spelen bij de verzending van die producten, die vanuit AziŽ, meer bepaald Pakistan, zouden worden verzonden. De Zwitserse diensten zouden al veel dergelijke postzendingen hebben onderschept.

Kunt u mij zeggen hoe de situatie in BelgiŽ is ? Bestaat dat verschijnsel ook bij ons ? Doet het zich op grote schaal voor ? Hoeveel van die stoffen, die via deze bijzondere procedure werden verzonden, werden door de politiediensten onderschept ?