Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-15

ZITTING 2003-2004

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Werk en Pensioenen (Werk)

Vraag nr. 3-861 van mevrouw Van de Casteele d.d. 24 maart 2004 (N.) :
Arbeidsinspectie. Inspectie van de sociale wetten. Vervolgingsbeleid.

Kan de geachte minister met betrekking tot de Inspectie van de sociale wetten de volgende gegevens meedelen voor de jaren 2000, 2001, 2002 en 2003, telkens per gewest en per buitendienst :

1. het aantal uitgevoerde inspectieopdrachten;

2. het aantal vastgestelde inbreuken;

3. het aantal opgemaakte processen-verbaal;

4. het aantal strafvervolgingen;

5. het aantal administratieve geldboetes;

6. het aantal klasseringen zonder gevolg;

7. het aantal tewerkgestelde inspecteurs ?