Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-14

ZITTING 2003-2004

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Werk en Pensioenen

Vraag nr. 3-652 van mevrouw Van dermeersch d.d. 6 februari 2004 (N.) :
Vliegtuigtickets. ­ Aankoop.

1. Werd er in 2003 voor de uitvoering van uw functies en deze die tot de bevoegdheid van uw ministerie en cellen beleidsvoorbereiding behoren een beroep gedaan op luchtvaartmaatschappijen ?

2. Zo ja :

a) Op welke luchtvaartmaatschappij(en) werd hiervoor een beroep gedaan ?

b) Hoeveel tickets werden er gekocht per luchtvaartmaatschappij ?

c) Wat waren de criteria om deze luchtvaartmaatschappij(en) te selecteren ?

d) Welke procedure werd daartoe gevolgd ?

e) Wat was de totale kostprijs voor deze opdracht(en) ?

f) Waar zijn deze uitgaven in de begroting terug te vinden ?

Antwoord : In antwoord op de vraag van het geachte lid meen ik het volgende te moeten meedelen.

1. Voor de uitvoering van mijn functie, en deze van mijn medewerkers behorende tot de beleidscellen werd er beroep gedaan op diverse luchtvaartmaatschappijen.

2. a) SN Brussels Airlines.

Alitalia.

b) SN Brussels Airlines : 1.

Alitalia : 2.

c) Er worden geen speciale criteria opgelegd om de luchtvaartmaatschappijen te selecteren.

d) Er wordt nagegaan wat voor de betreffende dienstreis de goedkoopste formule is.

e) 734 euro.

f) B.A.23.01.02.12.19.15.

Voor het uitvoeren van de dienstreizen van de ambtenaar van de FOD WASO werd in het jaar 2003 beroep gedaan op 11 verschillende luchtvaartmaatschappijen :

SN Brussels Airlines (25 reizen).

Virgin Express (12 reizen).

Lufthansa (8 reizen).

Olympic Airways (6 reizen).

Alitalia (6 reizen).

Royal Air Maroc (5 reizen).

Ryanair (3 reizen).

Continental Airlines (2 reizen).

Iberia (1 reis).

United Airlines (1 reis).

VLM (1 reis).

Er worden geen speciale criteria opgelegd om deze luchtvaartmaatschappijen te selecteren. Er dient evenwel, in de mate van het mogelijke, te worden gezocht naar de financieel meest voordelige oplossing terwijl ook de afwezigheid van de betrokken ambtenaar de goede werking van de administratie niet in het gedrang mag brengen.

Er dient met andere woorden rekening te worden gehouden met de op het ogenblik van de te volbrengen dienstreis geldende voordeeltarieven van de verschillende maatschappijen wat kan inhouden dat de heen- of terugreis een dag vroeger of later dient te gebeuren.

De afdeling internationale zaken neemt in dit verband ofwel rechtstreeks contact op met de luchtvaartmaatschappij ofwel zoekt deze afdeling via tussenkomst van één of meer reisbureaus en in samenspraak met de betrokken ambtenaar naar de gunstigste oplossing voor het volbrengen van de dienstreis.

Voor het dienstjaar 2003 bedroeg de totale kostprijs van de vliegtuigtickets voor de dienstreizen van de ambtenaren van het FOD WASO 31 755,28 euro.

Deze uitgaven zijn niet expliciet terug te vinden in de begroting. Zij worden geïmputeerd op provisionele vastleggingen ­ fondsenvoorschotten ­ aangegaan op de kredieten inherent aan werkingskosten van de verschillende organisatieafdelingen.