Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-10

ZITTING 2003-2004

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Sociale Zaken)

Vraag nr. 3-370 van mevrouw Van de Casteele d.d. 17 oktober 2003 (N.) :
Anticonceptiepil. ­ Terugbetaling.

De voorbije legislatuur werd een koninklijk besluit uitgevaardigd dat de verlenging van een anticonceptiepilvoorschrift mogelijk maakt.

Een voorschrift mag tot driemaal hernieuwd worden zodat de vrouw slechts één keer per jaar bij de huisarts of de gynaecoloog op onderzoek dient te gaan.

Deze maatregel zorgt evenwel voor verwarring. Voor de herhaalde uitvoering van het voorschrift (dus voor de aflevering van het tweede, derde en vierde doosje van de anticonceptiepil) is er namelijk geen terugbetaling mogelijk vermits dat niet in de terugbetalingsregeling is voorzien.

Zal de geachte minister een aanpassing van de terugbetalingsregeling voorzien ?

Wat moet verstaan worden onder de passage in het regeerakkoord : « ... prioritaire aandacht zal uitgaan naar ... het uitbreiden van het pakket terugbetaalde zorgen (bijvoorbeeld de pil voor jongeren) » ?

Antwoord : In antwoord op de vraag van het geachte lid kan ik u het volgende meedelen.

1. Dit dossier werd reeds afgehandeld door mijn voorganger, Frank Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken, die beslist heeft de bestaande bepalingen terzake niet te wijzigen. De problematiek kan eventueel besproken worden in het kader van de gezondheidsdialogen.

2. Omdat de meeste producenten hun voorbehoedsmiddelen of contraceptiva niet in het stelsel van terugbetaling wensen te plaatsen, heb ik speciaal voor de jongere doelgroep een maatregel willen treffen.

Het doel is dat vanaf 1 april 2004 iedere jonge vrouw, tot de leeftijd van 20 jaar, haar voorgeschreven contraceptiva bij de apotheker 3 euro per maand goedkoper zal krijgen, ongeacht het voorbehoedsmiddel dat ze kiest.