Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-7

ZITTING 2003-2004

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-448 van mevrouw Van de Casteele d.d. 26 november 2003 (N.) :
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Diagnose. Medicatie.

Op 12 november 2003 werd de resolutie betreffende de detectie, begeleiding, en behandeling van personen met ADHD aangenomen door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.

Daarin wordt aangedrongen op overleg met de federale regering opdat :

a) het voorschrijven door artsen van specifieke medicatie, zonder dat de diagnose ADHD gesteld werd door een daartoe gespecialiseerd interdisciplinair team, sterk wordt ontraden;

b) in een terugbetaling wordt voorzien in Bf-categorie voor specifieke medicatie op voorwaarde dat de diagnose bevestigd werd door een multidisciplinair team.

Heeft de geachte minister reeds een vraag tot overleg gekregen ?

Wat is zijn standpunt terzake ?