Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-7

ZITTING 2003-2004

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-439 van mevrouw Van de Casteele d.d. 21 november 2003 (N.) :
Huisartsen. Wachtdienst. Vergoeding. Probleem bij het doorgeven van gegevens via de website van het RIZIV.

Vanaf 1 januari 2003 werd een vergoedingssysteem ingevoerd voor de wachtdiensten voor huisartsen. De artsen moeten volgens de wet hun gegevens ingeven via internet, ten laatste de laatste dag van het kwartaal volgend op het verlopen kwartaal. Dus voor januari tot maart 2003 ten laatste op 30 juni 2003.

Vandaag kan dit nog altijd niet. Wie een poging doet op de RIZIV-internetsite krijgt de volgende mededeling : Geachte, de toepassing voor het inbrengen van de gegevens betreffende de periode januari-maart 2003 is nog niet geopend. De dienst zal u per brief op de hoogte houden van wanneer dat wel mogelijk is.

1. Is de geachte minister op de hoogte van dit probleem ?

2. Wat is de oorzaak van deze vertraging ?

3. Hoe zal de uitbetaling nog kunnen gebeuren ?