Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-5

ZITTING 2003-2004

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Eerste minister

Vraag nr. 3-399 van de heer Van Hauthem d.d. 5 november 2003 (N.) :
Paleis voor Schone Kunsten. ­ Taalbeleid.

In het kader van Europalia Italië werd een folder uitgegeven onder de titel « Bozar Italia ». Deze folder is tweetalig, evenwel met voorrang van het Frans op het Nederlands.

1. Acht u het normaal dat in de publicaties van federale overheidsinstellingen de taal van het minderheidsvolk voorrang krijgt op de taal van het meerderheidsvolk ?

2. Welk taalbeleid wordt er gevolgd door het Paleis voor Schone Kunsten wat betreft zijn mededelingen aan het publiek ?

Antwoord : 1. Het Paleis voor Schone Kunsten, naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk, is een biculturele instelling. Haar publicaties zijn tweetalig.

2. Wat het gebruik der talen betreft, volgt het Paleis voor Schone Kunsten dezelfde alternantieregel als deze die van kracht is voor het Belgisch Staatsblad. Dit jaar wordt het Frans als eerste vermeld in de drukwerken; in 2004 zal dit het Nederlands zijn.