Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-5

ZITTING 2003-2004

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Sociale Zaken)

Vraag nr. 3-368 van mevrouw Van de Casteele d.d. 17 oktober 2003 (N.) :
Artsensyndicaten. ≠ Financiering.

Er zou een akkoord zijn over een financiŽle vergoeding voor de artsensyndicaten die zetelen in raden en commissies van het RIZIV.

1. Welke principes wil de geachte minister hierbij hanteren ?

2. Over welke financiŽle tegemoetkoming gaat het ?

3. Zal die tegemoetkoming ook worden voorzien voor vertegenwoordigers van andere zorgverstrekkers ?