Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-70

ZITTING 2002-2003

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 2612 van de heer Malcorps d.d. 23 januari 2003 (N.) :
Helikoptervluchten boven de bebouwde kom. Veiligheid. Leefbaarheid. Gevolgen.

De laatste tijd neemt het aantal helikoptervluchten boven woonkernen en centra toe. Er zijn niet alleen de gecontesteerde vluchten van politiehelikopters die de veiligheid in steden mee zouden moeten garanderen. Er zijn ook oefenvluchten van Amerikaanse helikopters die al dan niet op doortocht naar de Golf zijn. Er zijn ook steeds meer particuliere vluchten. Op het Autosalon op de Heizel vormen minihelikopters de nieuwe attractie. Hierbij richt men zich (voorlopig nog) op particuliere liefhebbers van sportvluchten, maar men droomt ook al van een alternatief door de lucht voor de files op de begane grond.

Daarbij kunnen toch vragen gesteld worden over de veiligheid en de leefbaarheid. Aan welke technische voorwaarden moeten helikopters voldoen om boven de bebouwde kom te mogen vliegen ? Wat als een motor hapert en een helikopter neerstort ? Is de aanwezigheid van een tweede motor aan boord een noodzaak ? Aan welke geluidsnormen dient men te voldoen ? Worden deze verstrengd als men weet dat er boven bebouwde zones zal gevlogen worden ? Is er een planning op langere termijn inzake vliegroutes of een soort wegcode in de lucht, voor het geval het gebruik van grote of kleine helikopters nog sterker zou toenemen ?