Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-65

ZITTING 2002-2003

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Pensioenen (Sociale Zaken)

Vraag nr. 2514 van mevrouw Van Riet d.d. 12 november 2002 (N.) :
Eerstelijnsgezondheidszorg. ≠ Herorganisatie.

Bij een deel van de huisarsten heerst een toenemende malaise. De werkdruk neemt steeds toe terwijl de waardering van het beroep afneemt zowel in termen van financiŽle verloning als van sociale appreciatie.

Verder is er een toename van het aantal vrouwelijke huisartsen, met een toenemende vraag naar deeltijds werken. Ook mannelijke (meestal jongere) huisartsen opteren voor formules waarbij zij niet meer 100 % beschikbaar moeten zijn.

In een beroep waar de beschikbaarheid traditioneel zeer groot was, vraagt dit niet alleen een mentaliteitswijziging, maar tevens een aantal structurele wijzigingen.

Kan de geachte minister mij antwoorden op de volgende vragen :

1. Welke structurele wijzigingen werden er reeds doorgevoerd ?

2. Voorziet u nieuwe initiatieven terzake ?