Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-65

ZITTING 2002-2003

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 2513 van mevrouw Van Riet d.d. 12 november 2002 (N.) :
Geweld jegens vrouwen. Vertrouwenspersonen. Netwerk.

De vertrouwenspersonen van de federale politie hebben zich verenigd in een netwerk dat meerdere specifieke activiteiten beheert zoals de basisopleiding of voortgezette opleiding van de vertrouwenspersoon, het verspreiden van een brochure over ongewenst seksueel gedrag op het werk, enz.

Wat betreft de statistieken rond gevallen van ongewenst seksueel gedrag zijn er tot nu toe 26 klachten behandeld binnen de cel.

Kan de geachte minister mij antwoorden op de volgende vragen :

1. Sinds wanneer bestaat dat netwerk ?

2. Sinds wanneer worden er statistieken bijgehouden ?

3. Stijgt of daalt het aantal klachten ?