Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-63

ZITTING 2002-2003

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 2435 van mevrouw Van Riet d.d. 3 oktober 2002 (N.) :
Rampenpreventie. ≠ Risicokaarten voor de Vlaamse provincies.

De vuurwerkramp in het Nederlandse Enschede heeft aangetoond dat het belangrijk is om inzicht te hebben in de risico's die er zijn in de samenleving. In de provincie Zeeland is men naar aanleiding van de vuurwerkramp alvast begonnen met het opmaken van een risicoinventarisatie. Het is de bedoeling dat er door de inventarisatie inzicht wordt verkregen van alle mogelijke risico's op het terrein van openbare orde en veiligheid.

Op de kaart worden niet alleen de risicobronnen zelf vermeld, maar ook de gevolgen van een ongeval voor de omgeving. De risicokaart is belangrijk als het gaat om de communicatie met de bevolking over de risico's. Er wordt een indeling gemaakt van risicotypen, variŽrend van een kernongeval tot grootschalige ordeverstoringen.

Navraag bij de provinciale dienst Veiligheid en Protocol van Oost-Vlaanderen, waarvan een afgevaardigde zitting heeft in het Project Risicokaart Zeeland, leert mij dat dergelijke risicokaarten in ons land nog niet bestaan. Toch lijkt het mij meer dan zinvol om een gelijkaardig project op te zetten voor alle Vlaamse provincies.

≠ Klopt het dat in BelgiŽ geen risicokaarten worden opgemaakt ?

≠ Als er geen worden opgemaakt, over welke instrumenten beschikt de overheid dan wel om risico's in te schatten ?

≠ Indien de overheid noch over risicokaarten noch over andere instrumenten beschikt om risico's in te schatten, vindt de geachte minister het dan niet aangewezen om een project rond risicokaarten op te starten ?

≠ Indien ja, hoe ziet de geachte minister dat dan in de praktijk ? Wie doet wat ?

≠ Is de geachte minister bereid om onder meer via het Sevesofonds de nodige middelen uit te trekken om het project risicokaarten te financieren ?