Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-61

ZITTING 2002-2003

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 2376 van mevrouw De Schamphelaere d.d. 5 september 2002 (N.) :
Asielprocedures. Verdeling van de dossiers over de Franse en Nederlandse taalrol.

In de bestaande asielprocedure volgens de wet van 15 december 1980 wordt al dan niet met behulp van tolken de procedure in het Nederlands of in het Frans gevoerd.

1. Hoeveel dossiers zijn op dit moment in behandeling in het Frans ?

2. Hoeveel in het Nederlands ?

3. Hoeveel dossiers werden jaarlijks sinds 1999 afgehandeld in het Frans ? Hoeveel in het Nederlands ?

4. Hoeveel asielzoekers werden sinds 1999 jaarlijks erkend volgens de Franstalige procedure, hoeveel volgens de Nederlandstalige ?

5. Op basis van welke criteria worden de zaken naar de Franse of naar de Nederlandse taalrol gestuurd ?