Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-61

ZITTING 2002-2003

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 2375 van mevrouw De Schamphelaere d.d. 5 september 2002 (N.) :
Schijnhuwelijken.

De omzendbrieven van 17 december 1999 bevatten een aantal richtlijnen voor de steden en gemeenten in verband met het fenomeen van schijnhuwelijken. Zo moet een burgerlijk huwelijk door de ambtenaar van de burgerlijke stand geweigerd worden wanneer blijkt dat niet is voldaan aan de hoedanigheden en voorwaarden vereist om een huwelijk te mogen aangaan, of wanneer hij van oordeel is dat de voltrekking van het huwelijk in strijd is met de openbare orde of wanneer hij ervan overtuigd is dat het huwelijk wordt voltrokken met een ander doel dan het vestigen van een duurzame levensgemeenschap.

1. Hoe vaak werd een huwelijk omwille van de schijn geweigerd in ons land in 1999, 2000 en 2001 ?

2. Van welke landen zijn de vermeende echtgenoten afkomstig ? Wat is het aantal per nationaliteit ?

3. Bestaat er een beroepsmogelijkheid tegen de beslissing van de burgerlijke stand of vervalt de beslissing na een voldoende tijd waarna het koppel zich opnieuw kan aanbieden voor een burgerlijk huwelijk ?