Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-57

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 2173 van de heer Alain Destexhe d.d.17 juni 2002 (Fr.) :
Diplomatieke posten. Aflevering van visa en verblijfsvergunningen.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 2172 aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 3110).