Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-55

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

Vraag nr. 2130 van de heer Van Hauthem d.d. 27 mei 2002 (N.) :
Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 Doel Kostprijs.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 2125 aan de eerste minister, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 2993).

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid te verwijzen naar het antwoord van de eerste minister (nr. 2-2125) (zie blz. 2993 van dit bulletin).