Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-53

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van FinanciŽn

Vraag nr. 1979 van mevrouw Van Riet d.d. 18 maart 2002 (N.) :
Vrijwilligerswerk. ≠ Fiscale regeling. ≠ Omrekening van de bedragen in euro. ≠ Indexering.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 1978 aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 2848).