Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-52

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu (Volksgezondheid)

Vraag nr. 1956 van mevrouw Van Riet d.d. 11 maart 2002 (N.) :
Visvangst.­ PCB's.­ Controles.

Op de meeste plaatsen (81 %) in Vlaanderen is de in het wild gevangen rivierpaling niet geschikt voor consumptie, wegens te hoge concentraties aan PCB's en pesticiden. Dat blijkt uit een onderzoek van het Instituut voor bosbouw en wildbeheer op meer dan 200 plaatsen.

Uiteraard wordt de bevolking door deze berichten verontrust en worden, terecht, een aantal vragen gesteld : hoe zit het met de paling op mijn bord of in het restaurant, laat alleen de kwaliteit van de paling te wensen over of is dat ook het geval met andere vissoorten ?

Ongetwijfeld kunnen analyseresultaten van de Eetwareninspectie opheldering geven en de ongerustheid wegnemen.

Kan de Geachte minister mij een antwoord verschaffen op volgende vragen :

­ Waar en wanneer voert de Eetwareninspectie controles uit ?

­ Welke norm wordt gehanteerd om de vis geschikt voor consumptie te verklaren ?

­ Bestaat er voor vis een systeem waarbij men het product kan volgen vanaf de vangst of vanaf de kweekvijver ?

­ Kan ze mij de cijfers geven van PCB's in paling bestemd voor consumptie voor de periode 2000-2002 ?

Antwoord : 1. Door het IVK worden analyses op PCB in vis uitgevoerd in de grensinspectieposten bij invoer uit derde landen, in de vismijnen, in de viskwekerijen en in de visinrichtingen.

2. Tot op heden werden de Nederlandse normen voor PCB in vis gehanteerd : voor paling 3,1 mg/kg product, en voor overige vissoorten 0,62 mg/kg product. De nieuwe Belgische norm van 75 ng/g vis zal gelden vanaf de datum van publicatie in het Belgisch Staatsbad. Het besluit is momenteel overgemaakt aan het Belgisch Staatsblad.

3. Er bestaat inderdaad een systeem waarbij men de vis kan volgen vanaf de vangst of de kwekerij. Iedere producent in de keten moet een register aanleggen van inkomende en uitgaande goederen. De producten moeten steeds het erkenningsnummer of registratienummer dragen van het bedrijf van behandeling en verpakking.

4. In 2001 werden 22 PCB analyses verricht op palingmonsters. Alle resultaten waren conform aan de Nederlandse norm. Slechts één resultaat was positief ten overstaan van de voorgestelde Belgische norm.