Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-44

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1624 van mevrouw Van Riet d.d. 17 oktober 2001 (N.) :
Zwangerschapsuitkering. Gemeentelijk politiek mandaat.

Een vrouwelijk gemeenteraadslid is in moederschapsverlof en krijgt, zoals wettelijk voorzien, een moederschapsuitkering.

Die uitkering krijgt ze alleen, wanneer ze haar mandaat als gemeenteraadslid tijdens de periode van moederschapsverlof niet uitoefent.

Bij ziekteverlof kan een gemeenteraadslid, mits een attest van de dokter, wel het mandaat uitoefenen.

Graag kreeg ik van de geachte minister een antwoord op volgende vragen :

1. Kan hij deze regeling bevestigen ?

2. Is er een verklaring voor deze regeling ?

3. Is volgens hem een aanpassing van deze regeling aangewezen ?