2-419/2

2-419/2

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

8 MEI 2002


Wetsvoorstel betreffende de psychologische intimidatie door het opzettelijk verzieken van de arbeidsomstandigheden


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR MEVROUW VAN RIET


Zie stuk Senaat nr. 2-1063/3