2-1024/5

2-1024/5

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

6 MAART 2002


Ontwerp van bijzondere wet tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten van de kandidaturen voor de verkiezingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, van de Waalse Gewestraad en van de Vlaamse Raad


AMENDEMENTEN

ingediend na de goedkeuring van het verslag


Art. 2

Nr. 1 : van mevrouw de Bethune c.s.

Art. 4

Nr. 2 : van mevrouw de Bethune c.s.

Nr. 10 VAN MEVROUW LIZIN

Art. 2

Het tweede lid van dit artikel vervangen als volgt :

Op de gehele lijst wisselen kandidaten van een verschillend geslacht elkaar af.

Nr. 11 VAN MEVROUW LIZIN

Art. 4

Het tweede lid van dit artikel vervangen als volgt :

Op de gehele lijst wisselen kandidaten van een verschillend geslacht elkaar af.

Verantwoording

De voorgestelde amendementen willen het principe van de afwisselende aanwezigheid van elk geslacht op de gehele lijst of het zogenaamde ritssysteem invoeren.

De studie die de diensten van de minister belast met het Gelijkekansenbeleid gepubliceerd hebben, toont aan dat de gelijkheid van mannen en vrouwen alleen te verwezenlijken is indien het ritssysteem onverkort toegepast wordt.

Anne-Marie LIZIN.