Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-40

ZITTING 2000-2001

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Justitie

Vraag nr. 1450 van mevrouw Van Riet d.d. 25 juli 2001 (N.) :
Moord of doodslag op de echtgenoot, echtgenote, of partner. Verschil in bestraffing naar gelang het geslacht.

Om na te gaan of er een verschil is in bestraffing, naar gelang het geslacht, voor moord of doodslag op de echtgeno(o)t(e) of partner, kreeg ik graag de volgende statistieken over de voorbije tien jaar :

Het aantal moorden gepleegd door een man op zijn echtgenote of partner.

Het aantal moorden gepleegd door een vrouw op haar echtgenoot of partner.

Het aantal gevallen van doodslag gepleegd door een man op zijn echtgenote of partner.

Het aantal gevallen van doodslag gepleegd door een vrouw op haar echtgenoot of partner.

De gemiddelde straf opgelegd aan de man of de vrouw voor moord of doodslag op de echtgeno(o)t(e) of partner.