Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-24

ZITTING 2000-2001

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 523 van de heer Barbeaux d.d. 9 maart 2000 (Fr.) :
MinisteriŽle kabinetten. ≠ Samenstelling. ≠ Statuut van de personeelsleden.

Graag vernam ik hoeveel leden uw kabinet telt, wat hun personeelsstatuut is (vastbenoemd gedetacheerd door de administratie, contractueel in een openbare dienst, door het kabinet in dienst genomen, ter beschikking gesteld van het kabinet, onderhoudspersoneel) en welk bedrag hiervoor jaarlijks ten laste is van het kabinet.

Antwoord : In antwoord op uw vraag van 9 maart 2000 deel ik u mee dat op datum van 19 juni 2000, 18,20 vastbenoemde personeelsleden bij mijn kabinet gedetacheerd zijn.

Tevens zijn twee contractuele personeelsleden gedetacheerd.

De andere 23,3 personeelsleden zijn afkomstig uit de privť-sector.

Zes kabinetsmedewerkers zijn vrijwillig ter beschikking gesteld van het kabinet en ik heb geen onderhoudspersoneel op mijn kabinet.

Ten slotte deel ik u mee dat aangezien het feit dat niet elke medewerker voltijds werkt, de percentages voor en na de komma equivalenten zijn van voltijdse prestaties.

Wat het budgettaire aspect betreft deel ik u mee dat van de voorziene personeelsuitgaven van 56 400 000 frank tot op heden slecht 52 407 488 frank is gebruikt.