Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-21

ZITTING 1999-2000

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 757 van de heer Malcorps d.d. 4 juli 2000 (N.) :
Radioactieve emissies. OSPAR-Verdrag. Implementatierappport.

Ons land moet in het kader van het OSPAR-Verdrag een implementatierapport maken over emissies van radioactieve stoffen via afvalwater. Werd dit rapport al opgemaakt en wanneer ? Geeft dit rapport een stijging of daling aan van de radioactiviteit in de lozingen van de twee kernsites (Doel, Tihange), enerzijds wat het totaal tritium betreft, anderzijds wat het totaal beta-gamma betreft ? Hoe verklaart de geachte minister de eventuele evolutie ? En wat zijn de bevindingen voor de andere nucleaire sites (SCK, Belgonucleaire, ...) ?