2-63/1

2-63/1

Belgische Senaat

BUITENGEWONE ZITTING 1999

7 SEPTEMBER 1999


Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 151 van de Grondwet (1)

(Ingediend door de heren Wim Verreycken en Joris Van Hauthem)


TOELICHTING


Artikel 151 van de Grondwet regelt de politieke benoemingen. Deze regeling holt echter de scheiding der machten uit, aangezien een benoemde steeds horig zal blijven aan degene die hem benoemde.

Dit voorstel van grondwetswijziging maakt het mogelijk dat politici hun deel van de verantwoordelijkheid opnemen en het beginsel van politieke benoemingen en bevorderingen uit de Grondwet halen, waardoor de volkse sneren over het ons-kent-ons -fenomeen niet langer zullen bevestigd worden door de Grondwet.

Wim VERREYCKEN.
Joris VAN HAUTHEM.

VOORSTEL VAN VERKLARING


De Kamers verklaren dat er reden bestaat tot herziening van artikel 151 van de Grondwet.

Wim VERREYCKEN.
Joris VAN HAUTHEM.

(1) Dit voorstel van verklaring werd reeds in de Senaat ingediend op 23 oktober 1996, onder het nummer 1-449/1 - 1996/1997.