Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-5

28 NOVEMBER 1995

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Justitie

Vraag nr. 51 van de heer Anciaux d.d. 10 oktober 1995 (N.) :
Uitvoering van een huiszoeking in een onderzoek naar aanleiding van het proces Vindevogel.

Vorige maandag (25 september) werd een huiszoeking verricht in de woning van TAK-woordvoerder Guido Moons. Zo stond te lezen in de Gazet van Antwerpen van donderdag laatstleden.

Deze huiszoeking zou gehouden zijn omwille van de acties die door deze vereniging ondernomen worden in het kader van het proces Vindevogel. Door de betrokkenen wordt vermoed dat het hier gaat om intimidatie vanuit gerechtelijke kringen.

Het TAK wordt hierdoor gesteund in haar vermoeden dat het proces Vindevogel een dossier is dat gevoelig ligt bij het gerecht en dat men daarom dit dossier niet opnieuw wil behandelen.

Heeft de geachte minister weet van deze huiszoeking ?

Zo ja, wat was de reden en/of bedoeling van deze huiszoeking ?

Is het inderdaad zo dat men door de aandacht te vestigen op dit dossier op zere tenen heeft getrapt in het gerechtelijk milieu ?

Welke is de visie van de geachte minister op de zaak Vindevogel en de huidige acties hierrond ?