1-318/7

1-318/7

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996

13 JUNI 1996


Wetsontwerp betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk


AMENDEMENT

ingediend na de goedkeuring van het verslag


Nr. 33 VAN DE HEREN BUELENS EN VAN HAUTHEM

Art. 40

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Artikel 5, 1, I, 2, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, bepaalt dat de gemeenschappen bevoegd zijn voor onder meer de activiteiten en diensten op het vlak van de preventieve gezondheidszorg, met uitzondering van de nationale maatregelen inzake profylaxis.

Bijgevolg hoort dit artikel niet thuis in een federale wetgeving.

Door BUELENS.
Joris VAN HAUTHEM.