Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996


Bulletin 1-9

30 JANUARI 1996

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Justitie

Vraag nr. 70 van de heer Anciaux d.d. 24 november 1995 (N.) :
Uitspraken van een onderzoeksrechter over sabotage door de Staatsveiligheid in het onderzoek naar de bende van Nijvel.

In de RTL-uitzending Controverse verklaarde onderzoeksrechter Francine Lyna op zondag 19 november 1995 dat de moordpartijen van de bende van Nijvel niets te maken hadden met gewone diefstallen met geweld, maar dat het wel degelijk om terroristische acties ging.

Deze onderzoeksrechter verklaarde bovendien het volgende : Verscheidene keren liep het onderzoek vast op hindernissen, onder meer omdat de Staatsveiligheid pogingen deed om dossiers weg te moffelen.

Dit zijn wel erg zware beschuldigingen van een magistraat aan het adres van de Staatsveiligheid !

Is de geachte minister op de hoogte van deze beschuldigingen ? Werd er opdracht gegeven dit verder te onderzoeken ? Welke sancties zullen genomen worden tegen de Staatsveiligheid indien deze beschuldigingen correct blijken ? Welke sancties zullen genomen worden tegen de magistraat, indien blijkt dat deze beschuldigingen ongegrond blijken ?

Welke rol heeft de Staatsveiligheid gespeeld bij het onderzoek naar de bende van Nijvel ?


Antwoord : De Veiligheid van de Staat heeft formeel ontkend dat er pogingen werden ondernomen om dossiers te doen verdwijnen. Er moet ook vastgesteld worden dat mevrouw Lyna de geuite beschuldigingen geenszins heeft hard gemaakt.

Dit kan verwondering wekken, vooral wanneer men weet dat de onderzoeksrechter over zeer uitgebreide opsporingsmiddelen beschikt om de waarheid aan het licht te brengen.

De Veiligheid van de Staat werd in het verleden nooit door de gerechtelijke overheden verzocht haar effectieve medewerking te verlenen aan het eigenlijke onderzoek op de bende van Nijvel .

De Veiligheid van de Staat heeft wel alle inlichtingen die desgevallend verband konden houden met deze zaak aan de bevoegde overheden meegedeeld.

Zij is ook ingegaan op de vele vragen tot inzage in haar dossiers of tot het bekomen van inlichtingen die haar gesteld werden door de ter zake bevoegde opsporingsdiensten.