S. 7-317 Dossierfiche K. 55-2462

Het nationaal actieplan gendergerelateerd geweld 2021-2025
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen  

actieprogramma
seksueel geweld
gelijke behandeling van man en vrouw
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
emancipatie
huiselijk geweld
rechten van de vrouw
positie van de vrouw
gendermainstreaming
ongewenste intimiteiten
stalking (belaging)
slachtofferhulp
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
gerechtelijke vervolging
voortdurende bijscholing
kinderbescherming
woningbeleid
alimentatieplicht
officiële statistiek
verzamelen van gegevens
lichamelijk geweld
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
rechtsvordering
seksuele verminking
bewustmaking van de burgers
strafrecht
civiele samenleving
discriminatie op grond van geslacht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-317/1 7-317/1 (PDF) Verslag namens de adviescomités (Senaat en Kamer) 14/3/2022
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
24/1/2022   Indiening
24/1/2022   Verzending naar commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
  Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
24/1/2022   Verzending naar commissie
24/1/2022   Inschrijving op agenda
24/1/2022   Gedachtewisseling
met de Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de Minister van Mobiliteit.
Doc. 7-317/1 7-317/1 (PDF)
24/1/2022   Bespreking
21/2/2022   Inschrijving op agenda
21/2/2022   Aanwijzing rapporteur(s): France Masai
21/2/2022   Bespreking
21/2/2022   Einde behandeling
21/2/2022   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
Behandeling beëindigd 24/1/2022, 21/2/2022

Kruispuntbank van de wetgeving