S. 7-272 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie tot aanneming van een internationaal verdrag inzake de rechten van ouderen
Latifa Gahouchi    Philippe Courard    Karin Brouwers    Farida Tahar   

motie van het Parlement
bejaarde
vergrijzing van de bevolking
discriminatie op grond van leeftijd
VN-conventie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-272/1 7-272/1 (PDF) Voorstel van resolutie 17/6/2021
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/6/2021   Indiening Doc. 7-272/1 7-272/1 (PDF)
18/6/2021   Inoverwegingneming
18/6/2021   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
18/6/2021   Verzending naar commissie
8/7/2022   Einde behandeling
8/7/2022   Verzending naar een andere commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Democratische Vernieuwing en Burgerschap
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving