S. 7-177 Dossierfiche                  

Interparlementaire Conferentie in het kader van artikel 13 van het Verdrag inzake stabiliteit, co÷rdinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie
Interparlementaire vergadering over de Europese Semestercyclus 2020, beter gekend als de Europese Parlementaire Week
Brussel, 18-19 februari 2020
Federaal AdviescomitÚ voor Europese Aangelegenheden  

Federaal AdviescomitÚ voor Europese Aangelegenheden
Stabiliteitspact
Economische en Monetaire Unie
Europese Centrale Bank
economische en sociale samenhang
euro
economische groei
eurozone
belastingbeleid
BTW
EU-beleid
belastingfraude
belastingvlucht
vennootschapsbelasting
duurzame ontwikkeling
armoede
rechten van het kind
jongere
meerjarig financieel kader
minimumloon
EU-begroting
monetaire crisis
communautaire instelling
belastingharmonisatie
uittreding uit de EU
Verenigd Koninkrijk
gemeenschappelijk landbouwbeleid
kleine en middelgrote onderneming
visie van Europa
beleid inzake klimaatverandering
Internationaal Arbeidsbureau
digitale cultuur
EU-werkgelegenheidsbeleid
beroepsopleiding
vergrijzing van de bevolking
Verdrag inzake stabiliteit, co÷rdinatie en bestuur
financiŰle diensten
digitale eengemaakte markt
investering
Europees Investeringsfonds
Europees Semester
EU-strategie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-177/1 7-177/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomitÚ voor Europese aangelegenheden 19/2/2020
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
19/2/2020   Indiening
19/2/2020   Einde behandeling
19/2/2020   Einde behandeling Doc. 7-177/1 7-177/1 (PDF)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŰindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŰindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving