S. 7-123 Dossierfiche                  

Partnergeweld
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen  

Parlementaire documenten

Er zijn nog geen parlementaire documenten beschikbaar voor dit dossier

                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/12/2019   Indiening
  Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
6/12/2019   Verzending naar commissie
6/12/2019   Inschrijving op agenda
6/12/2019   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune
6/12/2019   Hoorzitting De heer Bart Vandenbussche, beleidsmedewerker seksueel grensoverschrijdend gedrag VZW Sensoa
6/12/2019   Regeling der werkzaamheden
13/1/2020   Inschrijving op agenda
13/1/2020   Hoorzitting - mevrouw Fatiha Saïdi, voormalig senator, voor de voorstelling van haar boek: "Par les liens forcés du mariage: la mécanique insidieuse des mariages forcés"; - de heer Raf Van Ransbeeck, Directeur Instituut Gerechtelijke Opleiding.
17/1/2020   Inschrijving op agenda
17/1/2020   Hoorzitting - de heer Serge Malefason, substituut-procureur-generaal te Gent; - mevrouw Nienke Kiekens, Experte Dienst Preventie voor Veiligheid - Stad Gent, Team intrafamiliaal geweld - stalkingalarm; - de heer Christian de Valkeneer, procureur-generaal
27/1/2020   Inschrijving op agenda
27/1/2020   Hoorzitting - de heer Jamil Araoud, Directeur Brussel Preventie & Veiligheid; - de heer Filip Rasschaert, Korpschef politiezone Gent; - de heer Olivier Libois, Korpschef politiezone Namen en Ondervoorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie.
14/2/2020   Inschrijving op agenda
14/2/2020   Hoorzitting - mevrouw Caroline Mommer, advocaat en mevrouw Caroline Prudhon, advocaat, aangesloten bij Fem&L.A.W (International FEMinist Legal Association for Women's rights); - mevrouw Veerle Cielen, eerste substituut-procureur des Konings, sectiehoofd j
2/3/2020   Inschrijving op agenda
2/3/2020   Hoorzitting - de heer Thierry Marchandise, voormalig procureur des Konings en erevrederechter; - mevrouw Charlotte Vanneste, hoofdonderzoeker Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie; - mevrouw Anne Jacob, directrice ASBL PRAXIS.
15/5/2020   Inschrijving op agenda
15/5/2020   Regeling der werkzaamheden
25/5/2020   Inschrijving op agenda
25/5/2020   Regeling der werkzaamheden
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
In behandeling 6/12/2019, 13/1/2020, 17/1/2020, 27/1/2020, 14/2/2020, 2/3/2020, 15/5/2020, 25/5/2020

Kruispuntbank van de wetgeving