S. 7-123 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over partnergeweld
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen  

Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
huiselijk geweld
hoorzitting
slachtofferhulp
gerechtelijke vervolging
gearrangeerd huwelijk
Instituut voor gerechtelijke opleiding
stalking (belaging)
kinderbescherming
politie
officiële statistiek
voortdurende bijscholing
rechtsvordering
positie van de vrouw
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
gelijke behandeling van man en vrouw
Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten
motie van het Parlement
verzamelen van gegevens
bewustmaking van de burgers
migrerende vrouw
lichamelijk geweld
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-123/1 7-123/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 26/6/2020
7-123/2 7-123/2 (PDF) Tekst aangenomen door het Adviescomité 26/6/2020
7-123/3 7-123/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 10/7/2020
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/12/2019   Indiening
6/12/2019   Verzending naar commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
10/7/2020   Inschrijving op agenda
10/7/2020   Algemene bespreking Hand. 7-12 Hand. 7-12 (PDF)
10/7/2020   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-0/o13) Hand. 7-12 Hand. 7-12 (PDF)
Doc. 7-123/3 7-123/3 (PDF)
  Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
6/12/2019   Verzending naar commissie
6/12/2019   Inschrijving op agenda
6/12/2019   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune Doc. 7-123/1 7-123/1 (PDF)
6/12/2019   Hoorzitting De heer Bart Vandenbussche, beleidsmedewerker seksueel grensoverschrijdend gedrag VZW Sensoa
6/12/2019   Regeling der werkzaamheden
13/1/2020   Inschrijving op agenda
13/1/2020   Hoorzitting - mevrouw Fatiha Saïdi, voormalig senator, voor de voorstelling van haar boek: "Par les liens forcés du mariage: la mécanique insidieuse des mariages forcés"; - de heer Raf Van Ransbeeck, Directeur Instituut Gerechtelijke Opleiding.
17/1/2020   Inschrijving op agenda
17/1/2020   Hoorzitting - de heer Serge Malefason, substituut-procureur-generaal te Gent; - mevrouw Nienke Kiekens, Experte Dienst Preventie voor Veiligheid - Stad Gent, Team intrafamiliaal geweld - stalkingalarm; - de heer Christian de Valkeneer, procureur-generaal
27/1/2020   Inschrijving op agenda
27/1/2020   Hoorzitting - de heer Jamil Araoud, Directeur Brussel Preventie & Veiligheid; - de heer Filip Rasschaert, Korpschef politiezone Gent; - de heer Olivier Libois, Korpschef politiezone Namen en Ondervoorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie.
14/2/2020   Inschrijving op agenda
14/2/2020   Hoorzitting - mevrouw Caroline Mommer, advocaat en mevrouw Caroline Prudhon, advocaat, aangesloten bij Fem&L.A.W (International FEMinist Legal Association for Women's rights); - mevrouw Veerle Cielen, eerste substituut-procureur des Konings, sectiehoofd j
2/3/2020   Inschrijving op agenda
2/3/2020   Hoorzitting - de heer Thierry Marchandise, voormalig procureur des Konings en erevrederechter; - mevrouw Charlotte Vanneste, hoofdonderzoeker Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie; - mevrouw Anne Jacob, directrice ASBL PRAXIS.
15/5/2020   Inschrijving op agenda
15/5/2020   Regeling der werkzaamheden
25/5/2020   Inschrijving op agenda
25/5/2020   Regeling der werkzaamheden
26/6/2020   Inschrijving op agenda
26/6/2020   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig) Doc. 7-123/2 7-123/2 (PDF)
26/6/2020   Aanneming zonder amendering
Het adviescomité heeft op basis van artikel 20.3 van het Reglement van de Senaat een voorstel van resolutie eenparig aangenomen.
26/6/2020   Vertrouwen rapporteur
10/7/2020   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de eerste min., aan de min. van Justitie, de min. van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, de min. van Sociale Zaken, de min. van Werk, aan voorz. Kamer, aan de minister-presidenten en voorzitters van de parlementen van de Gemeenschappen en de Gewesten.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/7/2020
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
Niet geamendeerd 6/12/2019, 13/1/2020, 17/1/2020, 27/1/2020, 14/2/2020, 2/3/2020, 15/5/2020, 25/5/2020, 26/6/2020

Kruispuntbank van de wetgeving