S. 6-488 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie met het oog op een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de deelstaten over het groeipad van de 0,7% van het BNI voor ontwikkelingssamenwerking
Sabine de Bethune    Benjamin Dalle    Brigitte Grouwels    Joris Poschet    Orry Van de Wauwer    Anne Barzin    Philippe Dodrimont   

buitenlands beleid
ontwikkelingshulp
motie van het Parlement
bruto nationaal product
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-488/1 6-488/1 (PDF) Voorstel van resolutie 19/2/2019
6-488/2 6-488/2 (PDF) Verslag namens de commissie 25/3/2019
6-488/3 6-488/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 29/3/2019
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/2/2019   Indiening Doc. 6-488/1 6-488/1 (PDF)
22/2/2019   Inoverwegingneming
22/2/2019   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
29/3/2019   Inschrijving op agenda
29/3/2019   Algemene bespreking
29/3/2019   Stemming over het geheel: ne varietur (+28/-0/o11) Doc. 6-488/3 6-488/3 (PDF)
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
22/2/2019   Verzending naar commissie
25/3/2019   Inschrijving op agenda
25/3/2019   Aanwijzing rapporteur(s): Valerie Taeldeman
25/3/2019   Inleidende uiteenzetting door Sabine de Bethune
25/3/2019   Bespreking
25/3/2019   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o2) Doc. 6-488/2 6-488/2 (PDF)
25/3/2019   Aanneming zonder amendering
25/3/2019   Vertrouwen rapporteur
29/3/2019   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan EM, Vice-eerstemin. en min. van Buiten. en Eur. Zaken, Vice-eerstemin. en min. van FinanciŽn, minister-presidenten en voorzitters van de parlementen van de Gemeenschappen en de Gewesten
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 29/3/2019
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
Niet geamendeerd 25/3/2019

Kruispuntbank van de wetgeving