S. 6-346 Dossierfiche                  

De Europese Energie-unie
Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

emissierechten
regenereerbare energie
energiebeleid
beleid inzake klimaatverandering
opwarming van het klimaat
elektrische energie
duurzame ontwikkeling
hoorzitting
onafhankelijkheid van energie
broeikasgas
duurzame mobiliteit
vervoerbeleid
Lid van de Europese Commissie
Eurostat
investering van de EU
interne markt
energieopslag
kernenergie
elektrisch voertuig
windenergie
Europese Investeringsbank
transportinfrastructuur
zonne-energie
landbouwsector
energieprijs
concurrentievermogen
vermindering van gasemissie
elektrisch materiaal
biobrandstof
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
EU-energiebeleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-346/1 6-346/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 15/6/2017
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/5/2017   Indiening Doc. 6-346/1 6-346/1 (PDF)
4/5/2017   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
4/5/2017   Verzending naar commissie
4/5/2017   Inschrijving op agenda
4/5/2017   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
4/5/2017   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met de heer Maros Sefcovic, vicevoorzitter van de Europese Commissie bevoegd voor de Energie-unie
4/5/2017   Einde behandeling Doc. 6-346/1 6-346/1 (PDF)
4/5/2017   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 4/5/2017

Kruispuntbank van de wetgeving